יום רביעי, 21 בנובמבר 2012

לתושבי הדרוםשלשים משמרות (ויש אומרים ארבעים) הוי הלילה
ועל כל משמר ומשמר מישהו
נותן קולו;
אשה מספרת עם בעלה. 
מה בין משמר למשמר?
אמבטיה מהירה
או מזון איטי ומבושל
במהירות
למקלט?

שלשים או ארבעים משמרות הוי הלילה
ובכל משמר
עומד
מלך מלכי המלכים
ואומר לבנים
אוי!
בעוונותיכם החרבתי את 
משמרותי,
בעוונותי 
החרבתי את 
משמרותיכם.

ע"פ התלמוד במסכת ברכות (דף ג עמוד א):

רבי אליעזר אומר: שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר: "ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שאוג ישאג על נוהו". וסימן לדבר – משמרה ראשונה, חמור נוער; שניה, כלבים צועקים; שלישית, תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה.

אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב: שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי ואומר: אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם:


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה